Schupstoel 4

Adres

Schupstoel 2, Zutphen

Restauraties

Schupstoel 4 was in de tweede helft van de twintigste eeuw eigendom van de David Evekink Stichting en is 1976 gerestaureerd door architectenbureau Prins uit Amsterdam. Via Stadsherstel Zutphen komt het pand in 2013 in bezit van de stichting Wijnhuisfonds.

 

Bijzonderheden

Schupstoel 4 ligt in de zuidoostelijke hoek van de Schupstoel en bestaat uit drie aan elkaar verbonden bouwvolumes, die aan de achterzijde grenzen aan het Oude Bornhof. Het complex is onderdeel van de historische bebouwing van de in de dertiende eeuw gedempte stadsgracht. Het object kreeg haar huidige verschijningsvorm bij een aantal verbouwingen in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw.

Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, een tongewelfde kelder met daarboven twee bouwlagen onder een schilddak met dakkapellen en frontons. De negentiende-eeuwse gevel met een in 1925 aangebrachte erker is afgesloten door kroonlijsten met friezen, waarin trigliefen en metopen. Haaks hierop bevindt zich een vanaf de Schupstoel niet zichtbare zijvleugel, die grenst aan een binnenterrein. Het interieur kenmerkt zich door twee neoclassicistisch vormgegeven vertrekken op de begane grond en een trappenhuis met tussenbordessen.

Aan deze zijvleugel grenst het deel, waarvan de voorgevel en het schilddak een eenheid vormen met het hoofdgebouw, maar dat in de huidige situatie grotendeels hoort bij Schupstoel 2A. De tongewelfde kelder onder dit deel staat in verbinding met de kelder onder het hoofdgebouw. In de jaren zeventig is op de begane grond een openbare onderdoorgang gerealiseerd, die de Schupstoel met het Oude Bornhof verbindt. Tijdens deze doorbraak zijn de achtergelegen keuken en een deel van de gang afgesplitst van Schupstoel 2 en getransformeerd tot een berging met lessenaarsdak die in gebruik is door de bewoners van het Oude Bornhof.

 

Literatuur

[1] Regionaal Archief Zutphen, Archief Bouwvergunningen Zutphen, archiefnr 145

[2] Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Monumentenregister

[3] Schupstoel 4 in Zutphen: bouwhistorische verkenning. Doesburg: ARCX buro voor monumentenzorg en cultuurhistorie. Arx rapportagenr 855