Ten Broeck Huis

Adres

Zaadmarkt 100, Zutphen

Restauraties

In 1978 gekocht van drukkerij Nauta. In het oude huis aan de Zaadmarkt waren de kantoren gevestigd, de drukkerij zelf bevond zich in allerlei nieuwere aanbouwsels aan de achterzijde. Hiervan is Kerkhof 5 behouden en verbouwd tot een aantrekkelijke woning. De rest heeft plaatsgemaakt voor tuinen.
Na de restauratie is het pand overgenomen door het uit de middeleeuwen stammende Sint Anthonie Groote Broederschap, die in Zutphen woningen bezit en verhuurt. Het behoud van dit huis als woonhuis op deze historische plek sloeg een gat van 500.000 gulden (227.000 euro) in de financiën van het Wijnhuisfonds.

 

Bijzonderheden

Een groot, van oorsprong middeleeuws dwarshuis met een schilddak tussen de zij-topgevels. Van 1664-1773 werd het bewoond door de familie Ten Broeck. Nu is het huis verdeeld in vier woningen. Het gave stadsbeeld aan het einde van de Zaadmarkt, met louter historische panden (het Ten Broeck Huis, Ruiter Kortegaerd, het Bolwerck, de Dekenije, Proostdijsteeg 1-3, Proostdijsteeg 5-7-9) is te danken aan het Wijnhuisfonds, dat al deze panden restaureerde.

 

Literatuur

Jaarverslag 1981 Wijnhuisfonds